Centros de Grado Superior en A Coruña

Ponemos a tu disposición todos los catos de contacto de los centros de formación profesional de grado superior en A Coruña. Accede a información más específica sobre el centro y la FP pulsando el enlace que aparece en el nombre de cada centro.

 • A Pontepedriña, Rua Amor Ruibal (A Pontepedriña). A Coruña
 • A Sardiñeira, AV/da Sardiñeira 41. A Coruña
 • ACADEMIA ESPAÑA, BARRERA 34. A Coruña
 • Afonso X O Sabio, 99/A Barcala s/n. A Coruña
 • Afundación A Coruña, Rua Ribadavia 4. A Coruña
 • Agarimo, Rua Padre Villa 30. A Coruña
 • Agra de Raíces, Rua Buenaventura Castro Rial. A Coruña
 • Agra do Orzán, Rua Alcalde Liaño Flores s/n. A Coruña
 • Alfredo Brañas, Rua Vila de Corcubión s/n. A Coruña
 • Ánxel Casal - Monte Alto, PO/Marítimo 47. A Coruña
 • Anxela, Rua Francisco A?on 7. A Coruña
 • Arcebispo Xelmírez I, Rua Poza de Bar s/n. A Coruña
 • ARTABROS, RUA PESCADEIRA, 2. A Coruña
 • As Fontiñas, Rua ESTOCOLMO 5. A Coruña
 • As Mariñas, AV/da Coruña s/n. A Coruña
 • As Telleiras, EDA/Cedeira km.1. A Coruña
 • Aula Nosa, 99/MOSTEIRO DE CAAVEIRO 1 baixo. A Coruña
 • BARALLOBRE, O PAZO, 13-15 (LOC.BARALLOBRE). A Coruña
 • Cabo Ortegal, Rua POZO DE PEREIRA 22. A Coruña
 • Calvo Sotelo, Rua Archer M. Huntington 24. A Coruña
 • Campo de San Alberto, Rua Egas Moniz 6. A Coruña
 • Castelao, Rua Sinforiano Lopez 43. A Coruña
 • Castro da Uz, Rua José Mª Penabad López s/n. A Coruña
 • CENP, AV/de La Habana 6-7. A Coruña
 • CENTRO DE ESTUDIOS ABACO C.DE EPA, AV.GRAL.SANJURJO 132. 1-.. A Coruña
 • Cervantes, Rua Ramon do Cueto 23. A Coruña
 • Chíos Formación, AV/ do Exército 2. A Coruña
 • Cofisad, Rua Jose Luis Bugallal Marchesi 7. A Coruña
 • Compostela, 99/Lamas de Abade s/n. A Coruña
 • Concepción Arenal, Rua Cuntis s/n. A Coruña
 • Coroso, AV/DA CORUÑA 174C. A Coruña
 • Cruz Roja Española, Rua Ferrocarril s/n. A Coruña
 • da Pobra do Caramiñal, 99/Xobre (Maño). A Coruña
 • de Ames, Rua Peregrina, s/n (Bertamirans). A Coruña
 • de Arzúa, Rua do Castro s/n. A Coruña
 • de Cedeira, Rua do Ensino s/n. A Coruña
 • de Curtis, Rua Germán de Castro s/n. A Coruña
 • de Fene, 99/O Pazo, 13-15. A Coruña
 • de Guísamo, LG/de Bos 14. A Coruña
 • de Melide, 99/O Marquiño. A Coruña
 • de Ortigueira, Rua Constitución s/n. A Coruña
 • de Porto do Son, Rua As Laxes 18. A Coruña
 • de Sabón, AV/Arsenio Iglesias 47. A Coruña
 • de Sergude, 99/. A Coruña
 • Divino Maestro, LG/VIRXE DO MONTE 6. A Coruña
 • Eduardo Pondal, Rua Teresa Mosquera Manso s/n. A Coruña
 • El Piñeiral, 99/Santa María de Arzúa s/n. A Coruña
 • Esc.Especialistas Antonio Escaño, Rua Tejeras s/n. A Coruña
 • Esc.Especialistas Estación Naval A Graña, ESENGRA, Rua Estación Naval de la Graña s/n. A Coruña
 • Espiñeira, 99/Espiñeira. A Coruña
 • Estudios Superiores en Administración e Finanzas, Rua Salvador de Madariaga 50. A Coruña
 • Eusebio da Guarda, PRA/de Pontevedra 20. A Coruña
 • Félix Muriel, Rua MARÍA ANA MOGAS 1. A Coruña
 • Fernando Blanco, AV/Fernando Blanco 99. A Coruña
 • Fernando Wirtz Suárez, Rua Cabaleiros 1. A Coruña
 • Ferrolterra, AV/Ramón y Cajal s/n. A Coruña
 • Fesán, Rua de Amio (Parque Empresarial Costa Vella) 114. A Coruña
 • Fogar de Santa Margarida, Rua VALLE INCLAN 3. A Coruña
 • Fonteboa, Rua FEIRA NOVA s/n. A Coruña
 • Fontexería, Rua Agra de Baño 21. A Coruña
 • Forhermo, Rua Sánchez Freire 58 Baixo. A Coruña
 • Formega, 99/Polígono Industrial A Gándara, parcelas 15-16. A Coruña
 • Fraga do Eume, Rua Ricardo Sanchez 3. A Coruña
 • Francisco Aguiar, AV/DA CORUÑA 15. A Coruña
 • Fundación Laboral da Construcción, Rua Poboa 16. A Coruña
 • Imaxe e Son, Rua Someso 6. A Coruña
 • Isidro Parga Pondal, 99/Muiño da Pintura. A Coruña
 • Junior's, 99/Silvouta - Roxos. A Coruña
 • Karbo, Rua Ramon Cabanillas, 2 - 1?. A Coruña
 • La Grande Obra de Atocha, Rua BALTASAR PARDAL VIDAL 1. A Coruña
 • Lamas de Abade, Rua Raiola 8. A Coruña
 • Leixa, Rua SAN PEDRO DE LEIXA s/n. A Coruña
 • Leliadoura, 99/Frións. A Coruña
 • Liceo La Paz, AV/Sebastián Matínez Risco 12. A Coruña
 • López y Vicuña, Rua Santiago 1 bis. A Coruña
 • Loyola, 99/Curros Enriquez 8. A Coruña
 • Macías o Namorado, Rua Agro do Medio s/n. A Coruña
 • María Assumpta, AV/VIZCONDE DE SAN ALBERTO 32. A Coruña
 • María Casares, AV/CHE GUEVARA 140. A Coruña
 • Maximino Romero de Lema, 99/Prado da Torre s/n. A Coruña
 • Moncho Valcarce, Rua Jose M. Penabad Lopez s/n. A Coruña
 • Monte Neme, Rua Nacente 29. A Coruña
 • Montegrande, AV/NUEVA YORK 178. A Coruña
 • Náutico-Pesqueira, AV/19 de Febrero 30-34. A Coruña
 • Nebrija Torre de Hércules, PRA/Ángel Ron Fraga (Médico) 9. A Coruña
 • Nuevas Líneas, Rua Sanchez Calvi?o, 78-80 - entrechan. A Coruña
 • Nº 1, Rua Mestre Nicolas del Rio s/n. A Coruña
 • O Raio Verde, Rua ANGUSTIAS, 31 - BAIXO. A Coruña
 • Oficial Náutico- Pesqueira, Rua dos Estudantes 7. A Coruña
 • OLYMPIA-SUSO AÑON, CRA.DE CASTILLA, 7-9 BAJO. A Coruña
 • Paseo das Pontes, Rua San Pedro de Mezonzo 4. A Coruña
 • PC CARRIER, C/. MUÑOZ TORREIRO, 6. A Coruña
 • Politécnico de Santiago, Rua Rosalia de Castro 133. A Coruña
 • PREMIR, Rua PINTOR JUAN LUIS 1 baixo. A Coruña
 • Ramón Menéndez Pidal, Rua Instituto Zalaeta. A Coruña
 • Reyblanc, Rua Angustias 2 Baixo. A Coruña
 • Ricardo Carballo Calero, AV/Castelao s/n. A Coruña
 • Rodolfo Ucha Piñeiro, AV/Castelao, 64 (Caranza). A Coruña
 • Rosalía de Castro, Rua San Clemente 3. A Coruña
 • San Clemente, Rua San Clemente s/n. A Coruña
 • San José, AV/da Coru?a 25. A Coruña
 • Santa Apolonia, Rua Poza Real 5. A Coruña
 • Santiago, EDA/San Paio do Monte. A Coruña
 • Santiago Apóstol, Rua Ferrol s/n. A Coruña
 • Saturnino Montojo, AV/Mac Mahon s/n. A Coruña
 • Someso, Rua Someso 6. A Coruña
 • Suso Añón, Rua Sánchez Calviño 48 Baixo. A Coruña
 • Terra de Soneira, 99/Gandara 25. A Coruña
 • Terra de Trasancos, CÑ/REAL s/n. A Coruña
 • Terra de Xallas, Rua Rosalía de Castro s/n. A Coruña
 • Tesdai, Rua Rosalía de Castro, 42 A 00. A Coruña
 • Tomás Barros, Rua Ramón María Aller 10 B. A Coruña
 • Universidade Laboral, Rua Salvador Allende. A Coruña
 • Urbano Lugrís, AV/de Arteixo. A Coruña
 • Virxe do Mar, AV/Rosalia Castro 1. A Coruña
 • Xulián Magariños, Rua Castelao s/n. A Coruña
 • Preguntas Frecuentes

  ¿Qué es la Formación Profesional a distancia? ¿Hay que asistir a clase?

  Esta modalidad está pensada para aquellas personas que por sus responsabilidades o circunstancias personales no pueden realizar sus estudios en la modalidad presencial. Las horas de clase presenciales se encuentran reducidas con respecto a la modalidad ordinaria y varían en función del módulo de que se trate. El alumnado realiza gran parte del trabajo fuera del centro educativo en un entorno virtual con apoyo del tutor.

  La modalidad a distancia en Canarias se imparte de forma semipresencial, por lo que siempre habrá que asistir a tutorías presenciales que son obligatorias.

  ¿Necesito matricularme previamente de un módulo profesional del que voy a solicitar convalidación?

  Los requisitos generales para solicitar una convalidación son:

  • Matricularse en las enseñanzas que se pretenden convalidar.
  • Solicitarlo a la dirección del centro educativo donde se haya formalizado la matrícula.
  • Haber superado una formación con validez académica que incluya totalmente las capacidades terminales o resultados de aprendizaje y contenidos mínimos de los módulos profesionales de los ciclos formativos susceptibles de convalidación.

  Siempre que exista normativa vigente a aplicar, estas convalidaciones debe resolverlas la dirección del centro educativo donde el/la solicitante se haya matriculado, en caso contrario, deben ser resueltas, de forma individualizada, por la Dirección General de Formación Profesional del Ministerio de Educación.

  Los módulos profesionales convalidados se calificarán con un 5, a efectos de obtención de la nota media.

  ¿Cuál es el periodo máximo que puede permanecer un alumno o una alumna en un ciclo formativo de FPB?

  Puede permanecer como máximo cuatro años, dos años por cada curso de FPB.

  ¿Qué son las pruebas libres para la obtención de títulos?

  Mediante la realización de estas pruebas se puede obtener un título de Formación Profesional presentándose a un examen, sin necesidad de cursar ningún ciclo formativo. Se puede presentar cualquiera que cumpla los requisitos de acceso al correspondiente ciclo formativo. No obstante, hay que tener en cuenta que están destinadas a personas que tienen una experiencia profesional considerable en un ámbito determinado pero no tienen titulación o para aquellas que han realizado estudios de Formación Profesional sin haberlos concluido.

  Se puede consultar el calendario de pruebas libres en las distintas Comunidades Autónomas en esta página Web.

  Instalar